ท่าไชยไบโอแก๊ส - พลังงานไบโอแก๊ส พลังงานลดโลกร้อน

พลังงานไบโอแก๊ส สำหรับฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

CPF โชว์นวัตกรรมผลิตไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำ

  
    นายศุภชัย อังศุภากร (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำ” ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี ซึ่งช่วยลดมลภาวะทางกลิ่นและก่อให้เกิดพลังงานทดแทน โดยสามารถลดการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตได้มากถึง 3.66 แสนลิตรต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 15,000 ตันต่อปี หรือ เทียบเท่ากับการปลูกป่าถึง 88 ไร่./ที่มา http://www.thailandindustry.com/prnews/view.php?id=12722&section=10&rcount=Y
ตุณกำลังอยู่ที่หน้า CPF โชว์นวัตกรรมผลิตไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำ. http://thachaibiogas.blogspot.com/2011/05/cpf.html.
เขียนโดย: Admin - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แสดงความคิดเห็น "CPF โชว์นวัตกรรมผลิตไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำ"

แสดงความคิดเห็น