ท่าไชยไบโอแก๊ส - พลังงานไบโอแก๊ส พลังงานลดโลกร้อน

พลังงานไบโอแก๊ส สำหรับฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

มูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตก๊าซชีวภาพ

มูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตก๊าซชีวภาพ    มีผู้คนสอบถามกันบ่อยว่า ก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและวิธีใดให้ผลตอบแทนสูงสุดเช่น ใช้ทดแทนน้ำมันเตา หรือใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม หรือผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพมากขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งานและเปรียบเทียบผลตอบแทนการนำไปใช้

    ก๊าซชีวภาพที่เกิดในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเช่น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ทดแทนน้ำมันเตาเพราะลงทุนในการดัดแปลงเครื่องจักรน้อย ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรสามารถทดแทนน้ำมันเตาได้ 0.54 ลิตร ถ้าน้ำมันเตาราคา 9 บาท/ลิตร ก๊าซชีวภาพมีค่าเท่ากับ 4.70 บาท/ลบ.ม.

    ในอุตสาหกรรมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นเช่น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และฟาร์มหมู เป็นต้น จะนำก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อยู่ระหว่าง 30 -40 เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ยที่ 35 เปอร์เซ็นต์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2.086 กิโลวัตต์-ชม. ถ้าราคาค่าไฟฟ้าเท่ากับ 2.3 บาท/กิโลวัตต์-ชม. ดังนั้นก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม.มีค่า 4.80 บาท (แต่ถ้านำมาผลิตไฟฟ้าโดยระบบกังหันไอน้ำ ประสิทธิภาพทั้งระบบเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ดังนั้นมูลค่าก๊าซชีวภาพจะลดลงเหลือ 2.76 บาท/ลบ.ม.)    การนำก๊าซชีวภาพมาใช้แทนก๊าซหุงต้ม สามารถทำได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องมือใดๆ เพียงแต่ปรับสัดส่วนอากาศให้เหมาะสม ก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม.ทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.46 กิโลกรัม ถ้าก๊าซหุงต้มราคา 17 บาท/กก.ก๊าซชีวภาพมีค่า 7.82 บาท/ลบ.ม.

    ก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ในรถยนต์เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องลงทุนค่าติดตั้งถังก๊าซในรถยนต์และโรงปั๊มก๊าซค่อนข้างสูง (นอกจากนี้ค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพจะเท่ากับ 2ใน3 ของก๊าซธรรมชาติดังนั้นระยะทางที่วิ่งได้จะสั้นลงเหลือ 2ใน3 เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ) ก๊าซชีวภาพสามารถทดแทนน้ำมันเบนซินได้ 0.68 ลิตร ถ้าน้ำมันเบนซินราคา 20 บาท/ลิตร ก๊าซชีวภาพมีค่า 13.60 บาท/ลบ.ม. แต่ถ้านำก๊าซชีวภาพมาแทนน้ำมันดีเซล ก๊าซชีวภาพมีค่าลดลงเหลือ 9.44 บาท/ลบ.ม.เพราะน้ำมันดีเซลมีราคาถูกกว่า(16 บาท/ลิตร) และมีค่าความร้อนสูงกว่า

     กรณีสุดท้ายคือ การนำก๊าซชีวภาพมาใช้ใน Absorption chiller หรืออุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า จะมีมูลค่าเท่ากับ 3.91 บาท/ลบ.ม. จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การนำก๊าซชีวภาพมาใช้การขนส่ง ทดแทนน้ำมันเบนซินจะให้มูลค่าสูงสุด(เนื่องจากน้ำมันเบนซินเสียภาษีมากกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ) แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ส่วนการนำมาใช้แทนก๊าซหุงต้มเช่นในโรงฆ่าสัตว์ ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุน และสุดท้ายที่นิยมกันมากคือ การทดแทนน้ำมันเตาและผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน

ดังนั้นการนำก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ควรพิจารณาถึงสภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อธุรกิจนั้น


ตุณกำลังอยู่ที่หน้า มูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตก๊าซชีวภาพ. http://thachaibiogas.blogspot.com/2011/04/blog-post_20.html.
เขียนโดย: Admin - วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แสดงความคิดเห็น "มูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตก๊าซชีวภาพ"

แสดงความคิดเห็น