ท่าไชยไบโอแก๊ส - พลังงานไบโอแก๊ส พลังงานลดโลกร้อน

พลังงานไบโอแก๊ส สำหรับฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

DEA ทำสัญญาข้อตกลงการในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย


        Danish Energy Agency / สำนักงานพลังงานเดนมาร์ก มีโครงการสร้าง 5 โครงการก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่สกัดจาก ระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ที่โรงงานน้ำมันปาล์มในประเทศไทยระบบใหม่ที่เรียกว่าเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนสมบูรณ์ (CSTR) และแทนที่ท่อจ่ายน้ำเสียไปยังทะเลสาปที่อาจจะปล่อยก๊าซมีเทน  สู่ชั้นบรรยากาศ

ทั้งห้าโครงการตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทย จังหวัดตรังและ สุราษฎร์ธานี และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม รีสอร์ทสำหรับวันหยุด เช่น เกาะลันตา กระบี่และอ่าวนาง ถังปฏิกรณ์ถูกปกคลุมด้วยเยื่อที่ช่วยจับและ ใช้ก๊าซมีเทน ไม่ให้ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซชีวภาพมีเทนถูกสกัดและใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่โรงงานน้ำมันปาล์ม

   เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยเรื่องไฟฟ้าในโรงงานได้มาก และ ทำให้เป็นไปได้มากถึงขนาดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าส่วนเกิน ที่จะแทนที่เชื้อเพลิงแบบเก่าในการผลิตไฟฟ้า ในอนาคตจะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

ห้าโครงการที่ถูกระบุในขั้นแรกโดย โครงการ CDM เดนมาร์ก ภายใต้ สำนักงานเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศแห่งเดนมาร์ก และสถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ในกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกในโครงการที่ให้แก่ภาคเอกชนที่ Nordjysk Elhandel (NE) ได้พัฒนาโครงการ

แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน และ ลดการใช้พลังงาน และ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์
(NE)พบว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องการเงินจำนวนมากจากโครงการ CDM และ ไดเติดต่อ DEA เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการถ่ายโอนโครงการไปยังผลงานโครงการของรัฐเดนมาร์ก

การโอนในขณะนี้ได้เสร็จสิ้น และได้ลงสัญญาข้อตกลง
จำนวนเงินที่คาดว่าสินเชื่อรวมจากทั้งห้าโครงการที่คาดว่าจะ 290.000 CERs จากปี2009-2012 และการลงทะเบียนของโครงการทั้งหมดโดยคาดว่าจะเสร็จกลางเดือนกรกฎาคม
ตุณกำลังอยู่ที่หน้า DEA ทำสัญญาข้อตกลงการในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย. http://thachaibiogas.blogspot.com/2011/05/dea.html.
เขียนโดย: Admin - วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แสดงความคิดเห็น "DEA ทำสัญญาข้อตกลงการในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย"

แสดงความคิดเห็น